A | A | A

nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

19-12-2023

Beste Buurtgenoten,

 

Met veel plezier nodigen wij jullie uit voor onze algemene ledenvergadering van 25 januari 2024 (om 20:30 bij Manage de Rekkendonken.

Het wordt een bijzondere ledenvergadering omdat we graag met jullie brainstormen hoe we de contouren invullen van het feest ter ere van ons

50 !!!!

jarig bestaan volgend jaar! Zorg dus dat je erbij bent, dan maken we van 2024 een extra bijzonder jaar voor jullie allemaal!!

 

Daarnaast zal ook de gebruikelijke agenda de revue passeren waar onze secretaris jullie zal bijpraten wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en onze penningmeester jullie bijpraat over de financiën.

Ook staat er een bestuurswissel op het programma! Aftredend en zich niet herkiesbaar gesteld hebben zijn José Kelders en Peter-Jan Simons. Gelukkig hebben we hiervoor de volgende kandidaten bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur: Sanne Hoppenbrouwers en Michiel Blaauboer.

 

Zet dus de 25ste januari 2024 om 20:30 bij Manage de Rekkendonken meteen in je agenda en zorg dat je erbij bent! We zorgen natuurlijk weer voor koffie met iets lekkers bij de start en drinken een goede borrel zoals altijd!

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter-Jan Simons

Namens jullie bestuur Buurtvereniging Roderweg